Liiketoiminnan ydin on asiakas

Asiakaslähtöisyyden keskiössä on asiakastarpeiden ja käyttäytymisen motiivien tunnistaminen ja ymmärtäminen.

Asiakashallinnan perimmäinen tehtävä on tuottaa liiketoiminnan tavoitteiden edellyttymät asiakkuudet, varmistamalla asiakkaiden tarpeita vastaava tarjonta sekä käyttäytymistä ohjaava markkinointi.